Codipro – Fall-proof anchor point PE.SEB

Metrik iplik:
M 12’den M 20’ye
Çinko kaplama çelik
EN 1677-1 normlarına ve DIN CEN / TS 16415:2013-04’e uygun olarak üretilmiştir
REACH düzenlemelerine uygun