Değerler

Müşteri odaklılık: Müşteri istek ve beklentilerini eksiksiz karşılamaya çalışarak, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak.

Dürüst ve Etik hareket etmek: Faaliyet gösterdiğimiz tüm iş alanlarında doğruluk, dürüstlük ilkelerine ve etik kurallara riayet ederiz. Kurucularımızın içtenlikle benimsediği bu bakış açısı ve davranış biçimi; çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, içinde bulunduğumuz toplumun değerlerine ve yasalarına saygının da en önemli göstergesidir.

Girişimci ruh: Hayal etmeyi, ezber bozmayı, yenilikçi olmayı ve özgür düşünmeyi alışkanlık haline getiririz. İşimizi sahiplenir, sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getiririz. Değişimleri gerçekleştirecek cesarete ve beceriye sahip ekibiz.

İnsana ve çevreye saygı:Ülkemiz ve dünya için çevreyi koruma bilinciyle hareket etmek günümüz insanı ve gelecek nesillere karşı sorumluluklarımızı yerine getirmenin temelinde yer alır. Faaliyetlerimizde; temasta olduğumuz tüm toplulukların bugününü ve geleceğini daha da iyileştirecek kararlar alma duyarlılığını gösteririz.

Çözüm odaklılık: Çevre ve ilişkide olduğumuz tüm topluluklar için değer katan ürün ve hizmet sunmak için iş süreçlerimizi yalın, iş yapış şekli tanımlı, veriye dayalı ve çözüme ulaşacak sistemleri kullanarak kurgularız. Müşterilerimizin ve tüm paydaşlarımızın beklentilerini karşılamada hızlı, proaktif ve çözüm odaklı hareket ederiz.

Katılım: İlgili tüm paydaşlarımızın katılımını sağlayacak ortamları yaratır, teşvik eder, farklı fikirlere değer verir, çoklu iş birlikleri ile en yüksek faydayı sağlarız.